Studenten aan de slag voor project Barge Connect

Vier studenten van HZ University of Applied Sciences, opleiding Logistics Engineering, zijn in maart van start gegaan met hun onderzoeksminor 'Supply Chain Innovation'. Zij gaan voor Barge Connect onderzoek doen naar de meest betrouwbare en voorspelbare binnentankvaart in Zeeland.

Voortgang en TOC training

De afgelopen weken zijn de HZ studenten Charita, Wessel, Tom en Johan bezig geweest om de problematiek van Barge Connect te doorgronden. De studenten zijn getraind door de TOC Academy in de TOC denkprocessen. TOC staat voor Theory of Constraints en wordt vaak gebruikt bij verbetertrajecten in de dienstverlening en productie. Het uitgangspunt van de theorie is dat de prestaties van ieder complex systeem worden beperkt door één element. Dit element kan volgens de theorie als hefboom dienen om het hele systeem te verbeteren. 

De studenten hebben zorgvuldig en objectief gekeken naar de huidige situatie en zijn op zoek gegaan naar die ene verbetering waardoor het systeem als geheel beter kan functioneren. Er kwamen al snel vragen op tafel zoals: Wat is het systeem? Is het doel meetbaar, haalbaar en voor iedereen acceptabel? Wat gaat er mis waardoor het doel niet gehaald wordt? In welke spagaat zitten de partijen waardoor de ene keer gehandeld wordt vanuit het gezamenlijke belang en de andere keer gekeken wordt naar het eigen doel?

Vervolg

Het eerste inzicht van de studenten is dat er een oplossing moet komen waarbij er geen tegengestelde belangen meer bestaan, maar dat de oplossing tot een ‘en-en’ situatie moet leiden. De studenten kunnen met hun logistieke achtergrond en nieuwe kennis over de Theory of Constraints iets toevoegen aan de samenwerking binnen Barge Connect. De studenten gaan met experts uit het veld verder werken om stappen te kunnen zetten die Barge Connect dichter bij haar doel brengt.