Vernieuwde missie en visie

De stuurgroep van Zeeland Connect heeft vandaag de vernieuwde missie en visie vastgesteld:

Missie

  • Wij zijn hét ondernemend en onafhankelijk netwerk van ondernemers, kennisinstellingen en overheden, dat door verbinding en samenwerking de positie van logistiek Zeeland versterkt.

Visie

  • Zeeland Connect inspireert, initieert en faciliteert – onafhankelijk- kansrijke projecten en innovatietrajecten, door samenwerking van ondernemers, kennisinstellingen en overheden.
  • Zeeland Connect organiseert netwerkbijeenkomsten in de regio waar kennis en ervaring over logistieke uitdagingen en kansen met elkaar kan worden gedeeld.
  • Zeeland Connect haalt kennis op uit landelijke netwerken waarin Zeeland Connect participeert en deelt die met haar stakeholders in de regio.
  • Zeeland Connect versterkt met haar activiteiten de concurrentiekracht van de regio.