Terugblik 'Off-Road in de regio'

Donderdag 15 juni jl. heeft Zeeland Connect de regiomeeting van Lean and Green Off-Road gehost in Zeeland.

Lean and Green Off-Road

Zeeland Connect is 1,5 jaar geleden als eerste regio in Nederland de samenwerking aangegaan met Topsector Logistiek binnen het Lean and Green Off-Road (L&G Off-Road) / synchromodaal programma. Inmiddels zijn er meerdere regio’s aangehaakt (Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Drenthe) en is de bedoeling dat er eind 2017 een landelijk dekkend logistiek netwerk is.

L&G Off-Road is één van de programma's van Topsector Logistiek. De deelnemende organisaties en bedrijven aan dit programma willen hiermee op internationale routes 80% van hun vervoer van de weg verwijderen voor 2020, door bundeling en slim gebruik van andere modaliteiten: een principe dat in de logistiek bekend staat als ‘synchromodaal vervoer’.

15 juni

Tijdens de bijeenkomst op 15 juni wisselen de regio’s informatie uit over lopende projecten of ideeën. Hieruit ontstaan kansrijke ideeën om gezamenlijk uit te werken of van te leren. De faciliterende en aanjagende rol van het team van L&G Off-Road speelt hier een belangrijke rol in. Na het inhoudelijke programma zijn de regio’s aan boord van De IJmond (rederij Denick) gestapt voor een rondvaart in de haven van Vlissingen. Een interessante tocht voor verdere kruisbestuiving en voor het verkrijgen van een impressie van de activiteiten van de Zeeuwse haven in de sectoren breakbulk, offshore, natte en droge bulk, containers en RoRo.

'Off-Road in de regio' rondvaart