Railcargo Spoorcafé in Zeeland

Op 1 juni jl. was Zeeland Seaports gastheer van het Spoorcafé businessevent van stichting Railcargo Information Netherlands. Deze bijeenkomst vindt 4 á 5 maal per jaar plaats op wisselende locaties. Voor de circa 85 deelnemers uit de spoorlogistiek stond een interessant programma te wachten met een bezoek aan de DOW site in Terneuzen, gastlezingen van Yara Sluiskil, Arcelor Mittal Gent en Zeeland Seaports afgesloten met een rondvaart door de haven van Terneuzen.

Het Spoorcafé is een ideale manier om contacten te leggen tussen de gebruikers en de aanbieders van het spoorproduct. Tevens biedt het een goede mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. De stichting Rail Cargo information Netherlands is als publiek-privaat initiatief opgericht op 30 juni 2003. Doel van de stichting is om het gebruik van het spoor voor goederenvervoer te bevorderen en het imago van railgoederenvervoer bij verladers en logistieke dienstverleners te verbeteren. 

Lees hier meer spoorontwikkelingen.