Gevolgen nieuwe sluis Terneuzen voor binnentankvaart

In Zeeland Connect/Barge Connect bijeenkomsten wordt regelmatig gevraagd naar de gevolgen van de aanleg van de nieuwe sluis in Terneuzen, voor de binnentankvaart. De volgende informatie beschrijft welke maatregelen de eventuele hinder moeten voorkomen.

Planningstool binnenvaart Terneuzen – Ook de binnenvaart kan straks gepland de sluis Terneuzen passeren

Wat gaat er gebeuren?

De bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen zal naar verwachting van 2018 tot en met 2022 hinder veroorzaken voor de scheepvaart. Om deze zoveel mogelijk te beperken wordt de bestaande planningstool voor de zeevaart vanaf medio dit jaar ook opengesteld voor de binnenvaart. Hiermee kunnen de schippers zich aanmelden en vernemen hoe laat en in welke kolk zij kunnen schutten. Schippers kunnen hierop hun reisplan afstemmen door bijvoorbeeld langzamer te varen en brandstof te besparen. Een ander voordeel is dat schippers op grotere afstand van de sluis kunnen wachten op hun schutting op ligplaatsen die minder druk bezet zijn.

Waarom hinder?

Eind 2017 of begin 2018 starten de werkzaamheden voor de Nieuwe Sluis in het sluizencomplex in Terneuzen. De nieuwe sluis wordt gebouwd op de plek van de bestaande Middensluis en in plaats van drie sluizen zullen dan tot 2022 slechts twee sluizen beschikbaar zijn. En als gevolg daarvan zal er regelmatig sprake zijn van oplopende wachttijden.

Hoe gaat werkt het werken?

Schippers melden hun verwachte aankomsttijd Terneuzen (ETA) via BICS, een website of via de mobiele telefoon. U geeft dit uiterlijk 3 uur voor aankomsttijd door, maar dit kan het ook al een dag van te voren en ook voordat u met uw reis bent begonnen. U krijgt dan eerst een voorlopige indeling en 3 uur voor uw schuttijd (RTA) wordt uw invaartijd en kolk vastgesteld. U kunt dat raadplegen via www.sluisplanning.nl(dit wordt pas medio 2017 geactiveerd).

Moet ik meedoen?

Nee. U kiest als schipper zelf of u meedoet en uw sluispassage vooraf doorgeeft. Een binnenvaartschip zal zich ook nog steeds, net zoals nu, per marifoon kunnen aanmelden bij de sluis. Het schip wordt dan ingedeeld op de eerst mogelijke vrije positie.