Proef met zelfrijdende vrachtwagens in havengebied Vlissingen

Slimmer en schoner transport. Logistiek Zeeland heeft er twee pijlen voor op de boog: een proef met zelfrijdende vrachtwagens en voertuigen én een project om over te schakelen van diesel op elektrisch transport. Samen kosten ze 6 miljoen euro. Doel is er 3 miljoen Europese subsidie voor binnen te halen.

Zeeland-Connect, een provinciaal logistiek netwerk van ondernemers, overheden en kennisinstellingen, gaat voor beide projecten een aanvraag indienen bij OPZuid, een Europees subsidieprogramma voor de drie zuidelijke provincies dat is bedoeld om duurzame innovatie aan te jagen. Met een proef voor autonoom rijdende transportvoertuigen wil Zeeland koploper worden, zegt programmamanager Rob Koppejan van Zeeland-Connect. ,,In de haven van Rotterdam worden al wel zelfrijdende containertrekkers gebruikt, maar dat is puur in een gesloten containergebied. Daarbuiten gebeurt er niet zo veel. Zodra de route een stukje over de openbare weg loopt, wordt het lastig.”

Ontvangers

In de transportsector staat  autonoom rijden - dus zonder bestuurder - nog in de kinderschoenen. Zeeland-Connect wil met een testtraject in het Vlissingse havengebied vingeroefeningen doen. Het proefgebied loopt deels op het terrein van deelnemende bedrijven en deels over de openbare weg. Dat betekent dat er ontvangers in het wegdek moeten worden aangebracht. Een 5G-verbinding is vereist om de noodzakelijke data te verzenden en te ontvangen, zegt Koppejan.

De proef met zelfrijdende, bij voorkeur elektrische transportvoertuigen beperkt zich tot afstanden van maximaal vijf kilometer. ,,We richten ons vooral op korte routes waarover veelvuldig transport plaatsvindt. Bijvoorbeeld tussen een productielocatie en de verderop gelegen loodsen waar de producten worden opgeslagen. Tussendoor kan het elektrische transportvoertuig aan de lader.” 

Vijf bedrijven in het Vlissingse deel van de haven van North Sea Port hebben interesse om mee te doen. Het betreft vooral (grote) op- en overslagbedrijven en voedselproducerende en -verwerkende bedrijven. ,,We zijn hierover in gesprek. Het ziet er goed uit. We hebben ook de steun van provincie en het Rijk.” Chauffeurs zijn moeilijk te vinden. Autonoom rijden kan een oplossing zijn. Chauffeurs kunnen bovendien elders in het bedrijf mogelijk hoogwaardiger werk doen. 

Studenten

Koppejan onderstreept dat zo'n testgebied nooit van de grond komt zonder bedrijven, overheden en kennisinstellingen aan elkaar te koppelen. Het gaat de macht van een enkel bedrijf te boven. In dit project doet de HZ University of Applied Sciences belangrijk vooronderzoek. Vier HZ-studenten bestuderen momenteel bestaande voorbeelden van autonoom rijden en hoe die in Zeeland zouden kunnen worden toegepast.

MKB

Een tweede project waarvoor Europese subsidie wordt aangevraagd, moet het midden- en kleinbedrijf helpen om over te stappen op elektrisch vervoer. Koppejan: ,,We willen in kaart brengen wat de drempels zijn om van diesel over te schakelen op elektrisch rijden. Daarnaast willen we samenwerkingsverbanden opzetten en nagaan of er aanschafsubsidies te vinden zijn. Met name voor het mkb is dit project van belang, want de gemiddelde transportondernemer is druk en vooral bezig met de vracht van morgen.”

Bron: PZC