Dare2Share - projectupdate

Met de overgang naar het nieuwe jaar is het een mooi moment op terug te kijken op de successen van het project Dare2Share in 2019 en wat komen gaat in 2020.

TALENT INNOVATION POOL (TIP)

Begin 2019 is het driejarige project van start gegaan met de eerste Talent Innovation Pool (TIP) ronde omtrent het onderwerp Blockchain. Binnen deze TIP hebben de bedrijven Kotra Logistics, Doens Food, Verex, Verbrugge, Krijn Verwijs en North Sea Port zich gezamenlijk verdiept in het onderwerp en welke impact de ontwikkelingen op de eigen onderneming. Binnen deze TIP hebben studenten van de HZ University of Applied Sciences en Erasmus Universiteit ter verdieping onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van Blockchain binnen de bedrijven Verbrugge, Doens Food en Verex. Gedurende een periode van 5 maanden zijn alle betrokkenen 8 maal bij elkaar zijn gekomen om de opgedane kennis te delen. De TIP ronde is door alle betrokken als zeer positief ervaren.
Na voorbereiding in de eerste helft van 2019 is in de tweede helft van het jaar de TIP ronde gestart met als doel de verkenning naar mogelijkheden voor een treinverbindingen tussen het havengebied Vlissingen-Oost en Duisburg. Aan deze ronde nemen DB Schenker, Lineas, Verbrugge, Kloosterboer Vlissingen, Coroos en McCain mee. De ronde zal in februari 2020 afgerond worden.

In de tweede helft van 2019 zijn tevens de mogelijkheden verkent om een TIP ronde te starten omtrent het onderwerp E-CMR. Concreet heeft dit tot de volgende punten geleid:

Verbrugge en Yara Sluiskil zijn in het najaar een pilot voor het implementeren van de E-CRM gestart, bij een succesvol resultaat heeft dit een grote positieve impact op het (lokale) MKB in de overgang naar de E-CMR

Zeeland Connect heeft een leveranciersselectie uitgevoerd omtrent aanbieders van E-CMR oplossingen, resulterend een informatiebrochure omtrent dit onderwerp voor het MKB (gepubliceerd op 04-11-2019 hier te downloaden en op de site van Zeeland Connect)

Februari 2020 starten Verbrugge en Kloosterboer, in samenwerking met de HZ University of Applied Sciences een TIP ronde omtrent E-CMR, waarbij MKB-bedrijven gedurende deze ronde zullen aansluiten.

 

Link naar Nieuwsbrief voor volledig artikel

 

Projectpartners D2S