Over Zeeland Connect

Missie

  • Wij zijn hét ondernemend en onafhankelijk netwerk van ondernemers, kennisinstellingen en overheden, dat door verbinding en samenwerking de positie van logistiek Zeeland versterkt.

Visie

  • Zeeland Connect inspireert, initieert en faciliteert – onafhankelijk- kansrijke projecten en innovatietrajecten, door samenwerking van ondernemers, kennisinstellingen en overheden.
  • Zeeland Connect organiseert netwerkbijeenkomsten in de regio waar kennis en ervaring over logistieke uitdagingen en kansen met elkaar kan worden gedeeld.
  • Zeeland Connect haalt kennis op uit landelijke netwerken waarin Zeeland Connect participeert en deelt die met haar stakeholders in de regio.
  • Zeeland Connect versterkt met haar activiteiten de concurrentiekracht van de regio.

Stuurgroep

De stuurgroep wordt gevormd door een afvaardiging uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid. De huidige stuurgroep bestaat uit de volgende leden:

Kernteam

Het kernteam wordt eveneens gevormd door een afvaardiging uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid en bevat o.a. de projectleiders van diverse projecten. Het huidige kernteam bestaat uit de volgende leden:

Marketing & Communicatie

Vacatures

Er zijn op dit moment geen vacatures.

Colofon

Fotografie website: beeldbank North Sea Port, Photographics en Limit fotografie voor DNA-beeldbank op www.laatzeelandzien.nl

Betrokken partijen