Erwin Salemink

Erwin Salemink

Organisatie

NV Economische Impuls Zeeland

De ambitie van Erwin Salemink

Mijn naam is Erwin Salemink, bij Impuls Zeeland hou ik mij bezig met de ontwikkelingen op het gebied van logistiek en energie. Daarnaast maak ik onderdeel uit van de projectorganisatie van Zeeland Connect.

Mijn ambitie is dat Zeeland Connect uitgroeit tot een netwerk waarbinnen nog meer bedrijven samen met onderwijs en overheden de schouders zetten onder de logistieke ontwikkeling en innovatie van Zeeland. De ambities op het gebied van duurzaamheid voor de komende jaren hebben een enorme impact op de transport en logistieke sector. Zeeland Connect helpt deze duurzaamheidsambities te bereiken door samenwerking tussen alle betrokken partijen te organiseren en de beschikbare kennis en ervaring hierover te delen.

Ga terug naar ons team

Betrokken partijen