Harry van der Maas

Harry van der Maas

Functie: Agendalid

Organisatie

gedeputeerde Provincie Zeeland

De ambitie van Harry van der Maas

Mijn naam is Harry van der Maas. Zeeuwse bedrijven zijn gebaat bij goede en veilige verbindingen. Over water, spoor, weg en per buisleiding. Als gedeputeerde voor mobiliteit maak ik me daar sterk voor. Daarom ben ik lid van de stuurgroep van Zeeland Connect.

Mijn ambitie is dat Zeeland Connect de kennis die er binnen logistieke bedrijven aanwezig is, naar een hoger plan brengt. Samenwerking - ook met onderwijs en overheden - zorgt immers voor innovatie binnen de sector en vergroot de concurrentiekracht van Zeeland. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

Ga terug naar ons team

Betrokken partijen