Papierloos Varen

Beter Benutten - afgerond

De in kwartaal 4 van 2014 ontwikkelde projectagenda voor papierloos varen is een vervolg geweest van het succesvolle project Uniform Aanmelden Binnenvaart wat Impuls heeft ontwikkeld en begeleid. Door het succes van dit project is voldoende draagvlak ontstaan om verdere stappen te zetten op het gebied van digitalisering van logistieke processen in de binnenvaart. In de eerste helft van 2015 is een inventarisatie uitgevoerd naar mogelijke vervolgstappen. Hieruit is het plan naar voren gekomen een nieuw project op te zetten rondom corridor management, te beginnen bij de tankvaart. Van belang is hierbij aan te sluiten bij landelijke initiatieven en maximaal gebruik te maken van reeds beschikbare data.

Betrokken partijen: Zeeland Refinery, Dow, Oiltanking, Rijkswaterstaat, Zeeland Seaports, Koninklijke Schuttevaer.