Droge Bulkgoederen Binnenvaart

Bundeling Goederenstromen - afgerond

In de Kanaalzone worden veel drogebulkgoederen zoals kolen, ertsen, landbouwproducten, bouwmaterialen, meststoffen en schroot verladen. Er vindt veel overslag, opslag en transport van bulkgoederen plaats. Bundeling van drogebulkgoederenstromen kan de kosten van transport van individuele bedrijven verlagen. Zeker als gekeken wordt naar een effectievere inzet van de binnenvaart. Succesvolle bundeling van goederenstromen is efficiƫnter en kosten effectiever doordat laadcapaciteit zo goed mogelijk benut wordt en schepen niet half beladen of leeg terug of doorvaren. Op dit moment wordt door acht productiebedrijven en verladers in de Kanaalzone bekeken welke in- en uitgaande goederenstromen er zijn, en of eventuele bundeling mogelijk is.