Effectieve Site Logistiek bij Heros

Slimme Logistieke Ketens - afgerond

Heros Sluiskil is een afvalrecycling bedrijf dat voorop loopt op het gebied van duurzaamheid en milieu bewustzijn. Het bedrijf is continue op zoek naar innovaties in het duurzaam hergebruiken van afvalstoffen. De komende jaren wordt dan ook ingezet op een verdere uitbouw van de duurzame afvalrecycling activiteiten. Daarbij wordt ook gekeken naar een zo efficiƫnt en effectief mogelijke inrichting van het bedrijfsterrein van Heros in Sluiskil. Studenten van de HZ University of Applied Sciences brengen de huidige productstromen op de site in beeld, doen aanbevelingen voor optimalisatie en onderzoeken mogelijke alternatieven, bijvoorbeeld voor transportmethoden, om de kosten te verlagen, de veiligheid te vergroten en de milieubelasting te verlagen.

Betrokken partijen

NV Economische Impuls Zeeland, de opleiding Logistics Management - HZ University of Applied Sciences, Vrijland Consulting.