WiFi voor de Binnenvaart

Supply Chain Control - afgerond

Nu steeds meer communicatie online gaat, zijn goede internetverbindingen cruciaal. Zeker voor de binnenvaart is dat nog geen gegeven. Terwijl juist zij behoefte hebben aan breedbandige, stabiele en betaalbare internetverbindingen. Naast havengerelateerde online diensten voor efficiënter gebruik van de vaarwegen, is een goede internetverbinding voor schippers ook van ander belang. Bijvoorbeeld zakelijk voor het downloaden van kaartmateriaal, en computer updates, en privé voor online bankieren, chatten of televisie kijken. Om de technische aspecten van zo’n WiFi-verbinding te specificeren zijn in Zeeland een aantal testopstellingen neergezet, bijvoorbeeld in de Van Cittershaven. Uiteindelijk zullen daar, en bij de ligplaatsen van Zeeland Refinery, de wachtplaatsen in de Bijleveldhaven, de buitenhaven van Vlissingen en aan het Zijkanaal A in Terneuzen, WiFi hotspots komen.

Een deel van de WiFi infrastructuur is inmiddels gerealiseerd.

Betrokken partijen

Zeeland Seaports, NV Economische Impuls Zeeland, Zeeland Refinery en de binnenvaartorganisatie BLN-Schuttevaer.